Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas :

  1. Jabatan administrator;
  2. Jabatan pengawas; dan
  3. Jabatan pelaksana.