Pasal 69

(1) Kategori JF terdiri atas:

  1. JF keahlian; dan
  2. JF keterampilan.

(2) Jenjang JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

  1. ahli utama;
  2. ahli madya;
  3. ahli muda; dan
  4. ahli pertama.

(3)    Jenjang JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

  1. penyelia;
  2. mahir;
  3. terampil; dan
  4. pemula.