Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian

 

 

Pasal 84

(1)    Pengangkatan PNS yang akan menduduki JF melalui penyesuaian diusulkan oleh PyB kepada PPK.

(2)    Pengangkatan PNS dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.