Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Perpindahan Jabatan

 

 

Pasal 83

(1)  Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan Jabatan diusulkan oleh:

  1. PPK   kepada   Presiden   bagi   PNS yang akan menduduki JF ahli utama; atau
  2. PyB kepada PPK bagi PNS yang akan menduduki JF selain JF ahli utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2)  Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden.

(3)  Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK.