Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Promosi

 

 

Pasal 85

(1)   Pengangkatan dalam JF melalui promosi diusulkan oleh:

  1. PPK   kepada   Presiden   bagi   PNS yang akan menduduki JF ahli utama; atau
  2. PyB kepada PPK bagi PNS yang akan menduduki JF selain JF ahli utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2)    Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden.

(3)    Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK