Tata Cara Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional

 

Pasal 82

(1)   PyB mengusulkan pengangkatan pertama PNS dalam JF kepada PPK untuk:

  1. JF ahli pertama;
  2. JF ahli muda;
  3. JF pemula; dan
  4. JF terampil.

(2)   Pengangkatan pertama dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.